MSI-RÖR levererar kompletta rörinstallationer anpassade efter kundens behov och marknadens efterfrågan. Verksamheten bedrivs i enlighet med de kvalitetsföreskrifter, miljölagar och
förordningar som gäller. Våra tjänster ska vara framtidsinriktade och återspegla samhällets
utveckling mot hållbarhet. Med personligt engagemang i varje uppdrag jobbar vi fram den
bästa lösningen i samförstånd med dig som kund.

Som systerbolag till MSI-El, MSI-Järn och Larm & Teleteknik ser MSI-Rör enkelt de helhetslösningar
som ditt företag behöver. Tillsammans är vi en av områdets främsta totalleverantör och erbjuder tjänster, inom offentlig och privat sektor.