En bra arbetsmiljö är knappast en slump, utan det är något vi måste arbeta med kontinuerligt, tillsammans i hela organisationen. När vi slutar arbeta för att bli bättre så slutar vi snart vara bra.
Vi som företag kan skapa goda förutsättningar för att kunna skapa en bra arbetsmiljö däremot
behöver vi alla bidra och göra det tillsammans

 

ARBETSMILJÖ ÄR VIKTIGT FÖR OSS

Precis som med samhället i stort, måste som företag ha regler kring hur vi hanterar vår dagliga verksamhet och vilka möjligheter vi har att stödja våra medarbetare. Genom tydliga strategier och riktlinjer för hur vi alla ska förhålla oss till varandra, våra kunder och leverantörer samt till det som händer runt oss, underlättar det vår vardag. Det gäller såväl fysiska faktorer som de organisatoriska och sociala faktorer, vilket innebär att vi ska ta hänsyn till både hårda och mjuka värden.

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter våra medarbetare/arbetstagare ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

OLIKA IFRÅN PROJEKT TILL PROJEKT

Arbetsmiljöproblemen vi ställs inför är oftast olika från projekt till projekt och vi möter ofta nya eller ändrade krav på vårt företag och på oss själva som anställda. En bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för en rationell produktion och ett självklart mål för oss för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. En bra arbetsmiljö gör också att vi har lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Vi har som mål att skapa en bättre arbetsmiljö än vad som krävs av de minimikrav som lagstiftningen och myndigheternas regler, tillstånd och villkor ilska. Arbetsmiljön skall inte bara vara säker, den skall också vara trevlig och utvecklande för våra medarbetare som också ska kunna påverka sin arbetsmiljö.