SÄKER VATTEN 

Vi är auktoriserade i Säker Vatten. 

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

https://www.sakervatten.se/company/501715/msi-ror-ab