Våra kunder erbjuder mångfasetterade uppdrag som kräver unika egenskaper i ett brett spektrum. Flexibiliteten och den samlade kunskapen är idag stor nog för att hantera alltifrån gamla driftande tåg till modern värmepumpsteknik.

Kompletta rörentreprenader: 

 • Nybyggnation 
 • ROT-arbeten
 • Energioptimering
 • Fastighetsutveckling

Fastighetsunderhåll:

 • Stambyten 
 • Värmekonvertering
 • Service/Underhåll/Injustering av värmesystem
 • Installation av värmepumpar
 • Renovering av badrum

Industriservice:

Vi utför servicearbete på industrier inom följande områden:

 • Hydralik 
 • Tryckluftluft 
 • Gas
 • Vatten 
 • Värme 

Privata hushåll:

 • Vi utför alla förekommande rörarbeten hos privatpersoner 
 • Vi levererar och installerar alla typer av värmepumpar